Welkom ComTIS Ventilation!

22 april 2021

Met de oprichting van ComTIS Ventilation werd de samenwerking met Ventipro – Ventipure bezegeld. ComTIS Ventilation zal zich – onder leiding van Bart Van Elsacker – toespitsen op de installatie en de reiniging van ventilatiesystemen, zowel voor de residentiële markt, als voor kantoren, scholen en overheidsgebouwen.

In tegenstelling tot de klassieke reiniging die meestal met borstels wordt uitgevoerd, hanteert ComTIS Ventilation een specifiek hiervoor ontwikkeld poeder nl. Apro-air dat op een “wervelende” manier en met verschillende op mekaar volgende schokgolven in de kanalen wordt verstoven.
Het resultaat is verbluffend. Het poeder maakt het vuil los, verkorrelt het vet dat in de buizen aanwezig is, vernietigt bacteriën en schimmels en voert de losgekomen elementen af. Daarenboven laat Apro-air op de kanaalwanden een antistatische laag achter zodat het stof minder grip krijgt en er bijgevolg niet snel opnieuw een voedingsbodem ontstaat voor bacteriën en schimmels. Het finale resultaat is een net ventilatiekanaal.

Noch de aard van het ventilatiesysteem, noch de basismaterialen van de kanalen, noch de diameter of lengte van de buizen vormen een belemmering. Hoeken, moeilijk bereikbare plekken, probleemgebieden kunnen met deze techniek optimaal gereinigd en gedesinfecteerd worden.
Kortom met Apro-air zorgen de ComTIS Ventilation-specialisten steeds voor een gezond en aangenaam leef- en werkklimaat.


Member of logo