Over ons

Gediversifieerde groep

Vanhout nv zal in 2028, 100 jaar bestaan en groeide uit tot een gerenommeerde en gediversifieerde bouwgroep. Het Kempens bouwbedrijf is actief in een brede waaier van bouwactiviteiten: zorgprojecten, kantoorgebouwen, residentiële projecten, zwembaden en industriële productie-eenheden. Vanhout streeft naar kwaliteit, duurzaamheid en een duidelijke toegevoegde waarde. Deze strategie vertaalt zich in goede financiële cijfers, die de stevige basis vormen voor een gezond en stabiel bedrijf. Vanhout is sinds 1986 onderdeel van de BESIX Group, de grootste Belgische bouwgroep met meer dan 15.000 medewerkers wereldwijd.

Ontdek hier de Groep Vanhout

Waardecreatie vanuit een geïntegreerde benadering

De synergieën tussen de entiteiten van de Groep stellen ons in staat om waarde te creëren voor de klant die het bouwen overstijgt. Waar nodig en steunend op onze PPS-ervaring, kunnen we ook een actieve rol spelen bij de financiering, de uitbating en het onderhoud van de projecten.

Vanhout onderscheidt zich in de sector door een in-house engineering afdeling. Zij kan opgevat worden als het expertisecentrum binnen Vanhout en beschikt over de nodige know-how inzake BIM, Lean-planning en uitvoeringsmethodes. Ook het intern studiebureau Vadutec, dat zich specialiseert in het ontwerp, de opvolging en de coördinatie van duurzame technieken, maakt deel uit van deze afdeling.

Door het ontwerp te optimaliseren en de uitvoering hierop af te stemmen doen we aan ‘value engineering’: we minimaliseren risico’s en faalkosten en optimaliseren kosten en uitvoeringstijd voor de opdrachtgever.

Het zit in ons DNA om de projecten die wij aanvatten, hoe uitdagend ook, steeds tot een goed einde te brengen. Het typeert ons dat we in moeilijke omstandigheden creativiteit en flexibiliteit aan de dag te leggen met het oog op het welslagen van het project. Daarbij nemen we steeds de hoogste veiligheidsvoorschriften in acht, een topprioriteit voor Vanhout.

 


Lees hier de Data Protection Notice van Groep Vanhout (PDF, 171.42 KB)
Member of logo