Directiecomité

Directiecomité

Ronny Eijckmans
Gedelegeerd bestuurder Vaste vertegenwoordiger Jureco bv
Bert Lenaerts
Bestuurder-directeur Vaste vertegenwoordiger Manibel bv
Joeri Schellens
Bestuurder-directeur Vaste vertegenwoordiger Scheema bv
Member of logo