Directiecomité

Directiecomité

Ronny EIJCKMANS
Gedelegeerd bestuurder Vaste vertegenwoordiger Jureco bv
Bert LENAERTS
Bestuurder-directeur Vaste vertegenwoordiger Manibel bv
Joeri Schellens
Bestuurder-directeur Vaste vertegenwoordiger Scheema bv
Member of logo