LEAN

Lean is een managementfilosofie die zich richt op het realiseren van een maximale meerwaarde voor klanten, met een minimum aan verspilling. De principes zijn afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota, maar bewijzen vandaag zeker ook hun nut bij Vanhout. Vanhout voert de Lean methode systematisch in voor de planning van al haar werven. Bedoeling is om de werken zo te organiseren dat alle partijen zo weinig mogelijk tijd verliezen en zo efficiënt mogelijk aan de slag kunnen.

Voordelen voor alle partijen

Lean planning zorgt niet alleen voor een aanzienlijk kortere doorlooptijd en dus een snellere oplevering. De Lean methode richt zich op samenwerking, waarbij alle actoren op de werf betrokken worden. We beschouwen onze onderaannemers als nauwe partners en moedigen ze aan op een interactieve manier samen te werken. Het actief meedenken leidt tot meer commitment van alle partijen en tot minder onduidelijkheden tijdens het bouwproces. Door de nauwe opvolging van ons werfteam  kan er bij onvoorziene problemen meteen worden bijgestuurd, wordt het werkproces voortdurend geoptimaliseerd en blijven er geen onopgeloste problemen achter.

In de praktijk

In de praktijk wordt dit bij Vanhout gevisualiseerd door kleurrijke post-its op onze Leanborden. Na een partnersessie en een plaksessie, waarin alle uitvoerders van het project bijeenkomen en samen een planning opmaken, evalueren de project- en werfleider dagelijks de stand (daily-stand) van zaken en worden eventuele knelpunten overlopen. Afhankelijk van de doorlooptijd van de geplande bouwdelen, organiseert Vanhout ongeveer iedere 6 weken een next-level sessie waarbij ervaringen, verbeterpunten en oplossingen besproken worden.


 

Member of logo