MissieKwaliteit en timing gegarandeerd

Vanhout maakt er telkens opnieuw een erezaak van om kwaliteitsvolle bouwprojecten af te leveren binnen de afgesproken termijnen. We sparen kosten noch moeite om de deadlines te halen.

Vanhout wil niet alleen uitvoerder zijn, maar stelt zich graag op als partner van de bouwheer. Samen met alle betrokkenen zoeken wij naar de optimale verhouding kwaliteit-prijs. Als wij vanaf het begin bij een project betrokken worden, kunnen wij innovatieve en doeltreffende oplossingen voorstellen. Het gevolg is een optimalisatie van de kostprijs en een timing die absoluut gegarandeerd wordt. Op dit vlak hebben wij ondertussen een benijdenswaardige reputatie opgebouwd. Vanhout was de eerste in België om dit concept van “Integrale Bouwservice” toe te passen.

Innovatieve aanpak
Met de introductie van de “Total Cost of Ownership” in de bouwsector bevestigt Vanhout opnieuw haar pioniersreputatie. Door vanaf het begin aandacht te besteden aan alle exploitatieaspecten kunnen we aanzienlijk besparen op de uitbatingskosten van de investering.

Deze innovatieve projectaanpak en uitvoering is kenmerkend voor Vanhout. Zo specialiseerde Vanhout zich de afgelopen jaren in Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). Het gaat hier om projecten die door de overheid en Vanhout gezamenlijk worden opgezet om tot een win-win situatie te komen voor beide partijen.

Duurzaam karakter
Reeds voor de EPB-regelgeving besteedde Vanhout aandacht aan duurzaamheid en energiehuishouding van gebouwen. Als Vanhout mee verantwoordelijk is voor het ontwerp, gaan we bovendien veel verder dan de gestelde wettelijke minimumeisen.

Het duurzame karakter reikt zelfs nog verder. Ook mens en milieu staan centraal in onze bouwprojecten. Vanhout behaalde de voorbije jaren al het MVO-milieucharter van de provincie Antwerpen en heeft in 2011 haar procedures laten certificeren volgens de ISO14001 norm; een must voor de duurzame projecten die beroep doen op een BREEAM, LEED of VALIDEO certificatie.

Member of logo