Missie


VANHOUT nv wil zich blijvend profileren als een betrouwbare en competente aannemer, waarbij tevredenheid van alle stakeholders, innovatie en kwaliteit voorop staan. Hiervoor werken we met een multidisciplinair team van experten die streven naar uitmuntendheid.

VANHOUT nv verbindt zich ertoe om haar preventiebeleid inzake welzijn structureel en systematisch toe te passen, samen met het respect voor het milieu, in transparantie naar alle stakeholders. Duurzaamheid is dé rode draad, zowel bij onze projecten als bij onze klantenrelaties.

VANHOUT nv ambieert om meer te zijn dan een aannemer. We willen authentiek en puur zijn.
Samenwerking in team is één van onze uitgangspunten en dit doen we in een open sfeer waarin we respect hebben voor elkaars mening. We investeren in de groei van onze medewerkers zodat zij hun talenten kunnen ontplooien en ’TROTS’ zijn op hun werk.

                                                                                                        Team
                                                                                                        Respect
                                                                                                        Openheid
                                                                                                        Talent
                                                                                                        Sfeer


Om deze doelen na te streven bestaat er binnen Vanhout een dynamisch zorgsysteem dat beantwoordt aan ISO 9001 – ISO 14001 – VCA** en OHSAS 18001. Dit managementsysteem ondersteunt de bedrijfsvoering van Vanhout waarbij kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid gelijkwaardig worden behandeld.

Het beleid binnen Vanhout onderschrijft de principes waarin het voldoen aan wet‐ en regelgeving, het optimaliseren van de processen, en het streven naar een continue verbetering centraal geplaatst zijn.

Dit beleid streeft naar :

  • het voorkomen van ongevallen en incidenten en alzo van enig persoonlijk letsel.
  • het voorkomen van hinder en het voorkomen van schade aan materieel.
  • het beschermen van het milieu.
  • een veilige werkomgeving, waarbij alle werknemers gestimuleerd worden om hiervoor persoonlijk in te staan. Ook derden zullen aangemoedigd worden hetzelfde te doen.
  • het voorzien van de noodzakelijke opleidingen en informatie aan alle medewerkers om taken en opdrachten te kunnen uitvoeren en een toonbeeld te zijn van leiderschap en teamwork.
  • het stimuleren van innovatie en teamgeest.
  • het ter beschikking stellen van voldoende middelen om deze doelstellingen te bereiken.
  • het optimaliseren van de klantwaarde


Member of logo