QHSE

Quality, Health, Safety and Environment

Zorg voor kwaliteit, veiligheid & gezondheid en milieu staan centraal in al onze activiteiten. Vanhout steunt voor de uitvoering van de beschouwde werken op een geïntegreerd managementsysteem dat de drie zorgsystemen, die in de praktijk vaak naast elkaar bestaan, combineert; een voor de hand liggende integratie aangezien deze systemen allen een gemeenschappelijk doel van continue verbetering nastreven.

Kwaliteit

Het ISO 9001 certificaat is het bewijs dat procesmatige bedrijfsvoering, continue verbetering en klantgerichtheid centraal staan binnen Vanhout. Een doordachte upgrade van ons kwaliteitshandboek bestaat voornamelijk uit een pragmatische aanpak (met invoeren van groupware) en een gedegen risicobeheersing van onze kwaliteit met aandacht voor verbeteropportuniteiten (nog steeds na een eerste certificatie in 1997) en uiterst praktische richtlijnen voor opvolging.
Om te verzekeren dat we de juiste kwaliteit leveren en tegelijk de afgesproken termijnen naleven, besteden we in elke fase van een project extra aandacht aan de voorbereiding, planning, kwaliteitszorg en -controle. Daarbij staan zowel afspraken met alle betrokken medewerkers, onderaannemers, in voorkomend geval ook de nevenaannemers, als zeer regelmatig overleg met de opdrachtgever centraal. Het waarborgen van kwaliteit zit doorbakken in de algemene structuur van Vanhout en in elk detail van haar projecten.


Gezondheid & Veiligheid

Vanhout streeft naar excellentie en nul ongevallen, en dat betekent dat het bedrijf een werkomgeving creëert en in stand houdt waar geen incidenten en materiaalschade voorkomen. Onze bedrijfscultuur promoot correct gedrag bij onze werknemers, onderaannemers en andere stakeholders. Een bewijs van de positieve effecten hiervan is te vinden in de frequentiegraad met betrekking tot veiligheid; jaarlijks ligt deze een stuk onder het nationale sectorgemiddelde.

Ons doel: een project waarin, tijdens uitvoering, alle veiligheidsaspecten aan bod komen, tot een goed einde brengen en het project opleveren zonder enig arbeidsongeval.

Een belangrijk principe dat Vanhout uitdraagt bij de uitvoering van al haar projecten is het volgende:

“We doen het veilig of we doen het niet “

Het gaat daarbij niet alleen om de veiligheid van de medewerkers van Vanhout maar ook die van opdrachtgever, onderaannemers, leveranciers, bezoekers en derden. Coördinatie en samenwerking is bijgevolg van essentieel belang. Specifieke gezondheids- en veiligheidsplannen, risicoanalyses, degelijke introductie- en opleidingsprogramma’s voor het personeel, passende kick-offvergaderingen en briefings zorgen er van bij het begin voor dat iedereen weet hoe een taak veilig, goed voorbereid en correct wordt uitgevoerd.

Frequentiegraad ongevallen 2022

Milieu

Het huidige gebouwenpatrimonium in België verbruikt zo’n 40% van de totale Belgische energiebehoefte. het is dus uitermate belangrijk dat er duurzaam gebouwd wordt. Daarom tracht Vanhout alle actoren in het bouwproces te overtuigen om niet enkel aan te besteden op basis van prijs, maar op basis van de ‘Total Cost of Ownership’, waarbij we de kostprijs van het gebouw op zijn levensduur beschouwen. Zo zal de initiële bouwkost misschien wat hoger liggen, maar bekeken over 20 jaar zal deze meerkost in een veelvoud zijn terugverdiend.


 


VADUTEC

Het intern studiebureau VADUTEC (VAnhout DUurzame TEChnieken) specialiseert zich in het ontwerp, de opvolging en coördinatie van alle speciale technieken op onze projecten en is in staat om deze terugverdientijden te analyseren en om het economisch optimum aan te bieden. Zo kunnen we onze klanten een gebouw op maat aanbieden.


Groene energie

Het continue streven naar duurzaamheid illustreerde Vanhout met de acquisitie van Energieconcepten nv, gespecialiseerd in installaties voor hernieuwbare energie aangevuld met klassieke technieken. Ook op de site van het hoofdkantoor van Vanhout in Geel wordt groene energie opgewekt aan de hand van een windmolen en zonnepanelen.


Duurzaam ontwerp

BESIX Group, waar Vanhout deel van uitmaakt, slaagt er in om met succes gebouwen op te leveren die getuigen van strenge duurzaamheidsnormen in lijn met BREEAM® en LEED® certificatie. Deze eisen worden bereikt door een combinatie van strikte werkmethodiek op het terrein en robuuste duurzame inkoop.


Member of logo